Relatietherapie

Communicatie is heel belangrijk in een relatie. In een relatie is het van belang om tijd voor elkaar maken en met elkaar te communiceren. Dat wordt in deze snelle tijd vaak vergeten of het komt er niet van en daar hebben we allemaal onze persoonlijke redenen voor. Maar als onze auto niet op tijd naar de garage gaat voor onderhoud kunnen er mankementen naar boven komen, en zo ook in onze relatie.

Waarom ontmoeten wij mensen? Wij ontmoeten mensen omdat wij mijns inziens onszelf alleen door de ogen van de ander kunnen zien en ervaren en kunnen wij onszelf daardoor beter leren kennen.

Alle gebeurtenissen in het leven die we mee hebben gemaakt als foetus, baby, peuter, kleuter, schoolkind, puber, jong volwassen en volwassen, dragen wij met ons mee en hebben gevolgen in ons verdere leven als deze gebeurtenissen niet zijn verwerkt. In elke levensfase zijn leerprocessen waar we soms niet aan toe komen, omdat we ons niet van deze processen bewust zijn.

Onverwerkte emoties komen in relaties tussen mensen vroeg of laat altijd weer naar boven. Daar zorgt onze ziel wel voor, want die wil Heel worden, die wil het contact met de Godsvonk in onszelf herstellen. Daar is innerlijk werk voor nodig. Al deze emoties die ons nog in een kind-stuk doen belanden, en waardoor we niet meer vanuit ons volwassen bewustzijn kunnen reageren, vragen van ons om aandacht. Wanneer we de moed op kunnen brengen om deze emoties onder ogen te durven komen, kunnen wij onszelf bevrijden.

Onder al deze emoties liggen schatten en mogelijkheden, en relaties/partners maken deze schatten en mogelijkheden in ons wakker omdat deze gezien en geheeld willen worden. Soms sta je met je handen in het haar en zie je door de bomen het bos niet meer. Dan zijn de dingen te lang opgestapeld. Zorg dat je dit voor blijft en praat met elkaar of schakel hulp in als je door alle stormen heen voelt dat er liefde is tussen jou en je partner.

Ik kan je helpen om de schatten te delven en de mogelijkheden te zien, zodat beiden de waarde van de relatie weer kunnen ervaren. Hierdoor kun je zelf ervaren wat een mooi mens en hoe waardevol je bent en hoe je elkaar kunt voeden in bewustzijn.