Reïncarnatie

Werken met reïncarnatie 

Reïncarnatie houdt in dat je teruggaat in de tijd nog voor de conceptie om zo los te komen van emotionele ervaringen en overtuigingen die zijn onderdrukt of ontkend alsnog te helen. Deze onverwerkte emoties die in dit leven maar ook uit vorige levens naar boven komen, kunnen ons hinderen om goed in dit leven te functioneren.

Regressie en reïncarnatie liggen dicht bij elkaar want het gaat allebei om herbeleving en verwerking. Mijns inziens maakt het niet uit of je wel of niet in vorige levens gelooft. Alleen de beelden die opkomen verschillen van deze tijd waarin we nu leven, omdat de levensomstandigheden anders waren. In een sessie komt pas naar voren of het nodig is of belangrijk om verder terug te gaan in de tijd, daar zorgt het onbewuste wel voor. Daar vertrouw ik altijd op.