Regressie

Werken met regressie 

Regressie is teruggaan in de tijd in dit leven, een terugkeer naar vroegere bewustzijns-, denk- en gedragspatronen.

Regressie kan ook door een therapeut worden opgewekt, om oude ervaringen alsnog te kunnen verwerken en overtuigingen en vastzittende emoties los te maken. Ook kan er inzicht verkregen worden. Mijn ervaring is ook dat cliënten soms tijdens een regressiesessie teruggaan naar een vorig of ander leven, omdat deze hulpvraag niet alleen met dit leven te maken heeft.

Overigens, u hoeft niet in vorige levens of reïncarnatie te geloven om dit te ondergaan. Het onbewuste zorgt zelf soms voor verrassingen. Altijd met het doel u te ondersteunen in uw proces.